Viktigt att försäkra din snöskoter

När man har köpt en skoter, så väl ny som en begagnad, är det av stor vikt att man snarast möjligt tecknar en relevant och korrekt försäkring för att kunna bruka sin snöskoter. Försäkringarna för snöskoter skiljer sig åt mellan bolagen både vad som ingår och vad gäller pris. Generellt kan man säga att en försäkring för snöskoter fungerar på liknande sätt som en bilförsäkring, det vill säga att försäkringen är uppdelad i olika nivåer.

De nivåer som de flesta försäkringsbolag tillämpar är trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Alla snöskotrar måste vara försäkrade med minst trafikförsäkring, precis som alla andra fordon, för att få användas. I trafikförsäkringen ingår i regel ersättning för personskador på förare, passagerare samt utomstående personer som är inblandade i trafikolyckan. Trafikförsäkringen kan även ersätta skada på annans egendom som har uppstått på grund av din snöskoter.

Om man vill ha ytterligare skydd och försäkring ska man välja någon av de andra alternativ som är mer omfattande. Detta skiljer sig mellan de olika försäkringsbolagen vad som ingår i de olika nivåerna så det kan vara väl värt att göra en ordentlig research innan man bestämmer sig för vilken försäkring man ska teckna samt hos vilket försäkringsbolag man ska teckna försäkringen hos. I en halvförsäkring får man ofta ett större skydd så som ersättning om snöskotern skadas i brand, om din snöskoter blir stulen eller utsatt för stöldförsök och rättsskydd. Det brukar även ingå maskinskada vilket gör att man kan ha rätt till ersättning vid olika typer av motorhaveri. Det som oftast skiljer halvförsäkringen mot helförsäkringen är att vagnskada ingår i den senare. En annan parameter som kan vara värd att titta på innan man tecknar sin försäkring är försäkringsbolagens olika prissättningar som kan skilja beroende på hur gammal man är, vad man har för snöskoter, vart i landet man bor och om man har andra försäkringar hos försäkringsbolaget.