Behövs det en försäkring för din snöskoter?

Solen skiner och snön ligger gnistrande orörd i kilometer framför dig där du sitter ovanpå din snöskoter. En tur med skotern kan verkligen vara helt underbart. Men om något oväntat skulle ske och det skadar dig eller förstör din skoter så slår det snabbt om till allt annat än underbart.

Vad gör en försäkring för skotern?

En försäkring ska ersätta skador på personer och egendom som uppstår vid en trafikolycka. Utöver det kan man även utöka försäkringen till att ge ut ersättning även för skador på din egen snöskoter i andra former av olyckor.

Trafikförsäkring

En försäkring för skotern är inte bara något som är bra att ha när det uppstår en skada eller skotern går sönder på ett eller annat sätt, utan en trafikförsäkring på skotern är något som enligt lag alla måste ha.

Den här obligatoriska trafikförsäkringen står för ersättning gällande både person- och sakskador vid trafikolyckor för andra som är involverade i olyckan. Däremot täcker den inte skador på din egen skoter.

Försäkringen som du skaffar beror till stor del på vilken skoter som du har och hur du använder den. För vissa snöskoterägare kan det mycket väl räcka med en trafikförsäkring, medan andra kan behöva en större och mer omfattande försäkring.

Större försäkringar

En mer omfattande försäkring går utöver det skydd som den lagstadgade trafikförsäkringen ger. Exempel på det kan vara ersättning för vagn-, brand- och glasskador på din egen skoter vid kollisioner, avåkningar eller skadegörelse, ersättning vid reparation eller stöld av skotern och även, i vissa fall, kan det finnas ett rättsskydd vid händelser av tvist för orsakande av olyckan.

Ifall försäkringen bara gäller under användandet av skotern, d.v.s. under vinterhalvåret, eller om den gäller även när skotern inte används kan vara mycket olika, men något som är värt att tänka på innan en försäkring köps då skador i form av brand eller skadegörelse kan ske även när skotern inte används. Det kan även finnas möjlighet att i försäkringen lägga till skydd för släpsläden som du använder.